شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
 

  > ارتباط با مدیران

 

ساعات کار : همه روزه از ساعت 7:00الی 14:30

روزهای پنجشنبه از ساعت 7:00 الی 13:30

نام و نام خانوادگی: محمد فاتحی میبدی

سمت : مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره

مدرک تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : زمین شناسی

ایمیل:  ceo(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241044

فاکس: 03537241050

آدرس پستی:یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 1

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی:جمال خاکزار

سمت : معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری

ایمیل: mpm(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537243170

فاکس: 03537241050

آدرس پستی:یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 15

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی: سید جلیل موسوی

سمت :  معاون طرح و توسعه 

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

ایمیل: mtt(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537264260

فاکس:03537264260

آدرس پستی:یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 10

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:سید هادی موسوی

سمت :  معاونت نظارت بره بهره برداری 

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی : زمین شناسی

ایمیل: op(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537261013

فاکس:

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 2

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:راضیه میرشمسی

سمت :رئیس اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :حقوق

ایمیل: la(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537265090

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 3

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:اکرم رحیمی لرکی

سمت :رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :مهندسی تکنولوژی نرم افزار

ایمیل: it(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537246344

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 20

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی: حامد کفاش زاده

سمت :رئیس اداره خدمات و امور مشترکین

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری

ایمیل: sub(at)abfarya(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 120

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 26

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:مرتضی دهقان منشادی

سمت :رئیس گروه تحقیقات و بهره وری

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :معدن

ایمیل: RE.PR(at)ABFARYAZD(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 112

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 3

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:سید علی موسوی

سمت : رئیس اداره منابع انسانی و تحول اداری

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :کشاورزی

ایمیل: edari(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 131

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 7

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی:تقوی کولیوند

سمت :رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :

ایمیل: support(at)Aabfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 115

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 12

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:محمود خیری

سمت :ذیحساب عمرانی 

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

ایمیل: fa(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 135

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 9

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی: حسین سلیمیان

سمت :ذیحساب جاری

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری

ایمیل: fa(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 140

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 10

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:مجید دشتی

سمت : رئیس اداره  نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

ایمیل: mf(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 3

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:مرضیه موسوی فرد

سمت :رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :شیمی

ایمیل: tqc(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 195

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 6

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی:محمد فدوی

سمت :رئیس اداره طرح و برنامه

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

ایمیل: pl(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 172

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 4

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:علیرضا افخمی

سمت :رئیس اداره آمار ،برنامه ریزی و بودجه

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری

ایمیل: bud(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 172

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:محمد حسین عارف

سمت :رئیس اداره نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

ایمیل: sup(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 165

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 43

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی: علی محمدی

سمت :رئیس اداره بررسیهای فنی و مطالعات

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

ایمیل: Stu(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 176

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:ابوالقاسم نصیری

سمت :مدیرشعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان یزد

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

ایمیل: yazd(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03538253938

آدرس پستی: یزد-بلوار دانشجو کوچه  شهدا جنب ناحیه بسج03538253938

نام و نام خانوادگی:رضا مظفری

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان تفت

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی

ایمیل:  taft(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:1-03532623060

آدرس پستی:تفت- انتهای خیابان 22بهمن

 

نام و نام خانوادگی:محمدعلی دهقانی فیروزآبادی

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان اردکان

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :سخت افزار

ایمیل: ardakan(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:9-03532274008

آدرس پستی:اردکان –میدان چادر ملو-جنب موسسه آموزش عالی (دانشگاه فرش )

نام و نام خانوادگی:محمدرضا عسکری مقدم

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان میبد

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :

ایمیل: maybod(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532354050

آدرس پستی:میبد-شهرک شهداء

نام و نام خانوادگی:محمد مهدی خلاصه زاده

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان مهریز

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری

ایمیل: mehriz(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532523700

آدرس پستی:مهریز- بلوار امام

 

نام و نام خانوادگی:جواد فلاح

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان بافق

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

رشته تحصیلی :مکانیک

ایمیل: bafgh(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532436020

آدرس پستی:بافق   بلوار بسیج ابتدای خیابان توحید

 

نام و نام خانوادگی:محمد علی اکرمی

سمت :سرپرست  شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان ابرکوه

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

ایمیل: abarkoh(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:1-03532838120

آدرس پستی:ابرکوه- جنب خوابگاه دانشگاه پیام نور

نام و نام خانوادگی: حیدر کاظمی پور

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان خاتم

مدرک تحصیلی :دیپلم

رشته تحصیلی :-

ایمیل: khatam(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532570821

آدرس پستی:هرات خیابان شهدا روبروی پارک ولی عصر

 

نام و نام خانوادگی:کاظم اخلاقی

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان اشکذر

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

رشته تحصیلی :-

ایمیل: sadoogh(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532722920

آدرس پستی:صدوق- شهرک عمار یاسر

نام و نام خانوادگی:مجید منصوری فرد

سمت :سرپرست شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان بهاباد

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

رشته تحصیلی : گیاه شناسی

ایمیل: bahabad(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532472403

آدرس پستی:بهاباد-شهرک ولی عصر بلوار جانباز 

 

 

نام و نام خانوادگی:محمد عزیزی

سمت :مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

ایمیل: azizi(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 132

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 7

کد پستی: 85384-89161

 

 

نگارنده:کارشناس سایت

بازدید:5303