شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
 

> مأموریت

مأموریت شرکت

ما وظیفه داریم به منظور نگهداری و بهره برداری و توسعه ، بازسازی، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب شرب و آشامیدنی روستاهای استان اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال ، مخازن، سیستمهای کنترل و رفع بهداشتی فاضلاب تلاش نمائیم.

ما اعتقاد داریم :

خدمات ما بهره گیری از فناوری روز موجب غنا و تعالی زندگی مردم روستاهای استان می گردد و روابط ما و مردم را تقویت می نماید کلید رمز موفقیت شرکت در رضایت ارباب رجوع است و در هنگام ارائه خدمت به این ویژگی پای بندیم. اعضای شرکت به عنوان ارزشمند ترین مبلغ به حساب می آیند لذا در تامین خواسه ها و رضایت ایشان کوشا و تردیدی در اثر گذاری پندار و رفتار و کردار آنها در مراجعین نداریم. هم چنین توجه به تمامی ذینفعان شرکت از اصول قطعی و مسلم ماست. ما همواره با حفظ هویت خود ارزشهای مانند اصول اخلاقی و صفات معنوی، نظم آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت و فرهنگ ، پاسخگویی و رعایت ادب و انصاف و عدالت سرلوحه امور خود قرار 
می دهیم.

هم چنین دراین راه :

افزایش دانش تخصصی و کیفی به صورت مستمر ،حفظ محیط زیست و منابع آبی استان وجلوگیری از آلودگی منابع آب و اعمال مدیریت مشارکتی، پایش و اندازه گیری فرآیندها و بهبود مستمر آنها، ارتقاء سطح بهره وری و ارزش افزائی اختصاص منابع لازم، حداکثرتلاش خود را به کار خواهیم بست.

مهمترین رسالت شرکت آب و فاضلاب روستایی خدمت صادقانه به روستائیان در قالب تامین آب شرب سالم و بهداشتی و دفع فاضلاب به طریق علمی است .

 

 

 

نگارنده:کارشناس سایت

بازدید:3532