پروردگارا ! تا آنگاه که مرا زنده مى‏دارى ، به آنچه داده‏ اى قانعم...
» یادآوری کلمه عبور
 
کد سند:    
احداث مخزن ، حصارکشی و اجرای خط انتقال از مخزن آبفا تا مخزن پیشنهادی روستای علویه مجتمع ثامن الحجج میبد
مشخصات آگهی
 موضوع: احداث مخزن ، حصارکشی و اجرای خط انتقال از مخزن آبفا تا مخزن پیشنهادی روستای علویه مجتمع ثامن الحجج میبد
تشریح:

1-مناقصهگزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
2-آخرین مهلت دریافت و ارائه پیشنهادها : آخرین مهلت دریافت پیشنهادها تا پایان وقت اداری (ساعت 14 ) روز چهارشنبه مورخ 10/08/96 می باشد. مهلت ارسال پاکت ارزیابی کیفی و پاکتهای الف و ب و ج ساعت 14 روز شنبه 20/08/96 می باشد.
3- محل و زمان گشایش پاکتها  :
3-1-گشایش پاکت ارزیابی کیفی در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ  21/08/96 در محل سالن کنفرانس شرکت می باشد. 
3-2- بازگشایی پاکتهای ( الف و ب و ج ) ساعت 10 صبح  سه شنبه مورخ  30/08/96 در محل سالن کنفرانس شرکت             می باشد. 
توجه : از پیشنهاد دهندگان دعوت به عمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه در جلسه مذکور حضور یابند .
4- محل تامین اعتبار : اسناد خزانه اسلامی
5-تهیه اسناد مناقصه : مناقصهگران میتوانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را از سایت ستاد به آدرس www.setadiran.ir  تهیه نمایند . 
توجه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد، لذا لازم است مناقصه¬گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

6- تضمین فرایند ارجاع کار : دارای اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد است که مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 22/09/94 و به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای ( الف، ب، پ، ج ، چ و ح ) ماده 4 آئین نامه مذکور تهیه و ارائه گردد . 
7- لازم به تاکید است به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه، مدارک لازم را شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایل های pdf در سامانه فوق درج نمایند. علاوه بر آن لازم استپاکت مدارک ارزیابی کیفی و  پاکت اصلی شامل پاکتهای الف و ب  و ج  باید به صورت فیزیکی نیز تا مهلت مقرر به امور قراردادهای شرکت ارسال گردد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:     آدرس: یزد- میدان امام حسین (ع)- کوچه شهید حاج مهدی- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد- تلفن: 37241030- 035
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس تهران: 02141934
اقدام کننده : اداره حقوقی و قراردادها

واحد منتشر کننده: اداره حقوقی و قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 502

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 1,811
  • » بازدید دیروز: 1,294
  • » کل بازدید: 1,262,076
  • » تاریخ آخرین بروز رسانی: 1397/10/25 12:29:18

سال 1397

حمایت از کالای ایرانی