شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

قهرمانی تیم دارت صنعت آب وبرق استان یزد

تیم دارت صنعت آب وبرق استان یزد قهرمان شد.  

قهرمانی تیم دارت صنعت آب وبرق استان یزد

تیم دارت صنعت آب وبرق استان یزد قهرمان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:برگزاری مسابقات دارت کارمندان دولت در استان فارس و در قالب22 تیم و یکصد وسی نفر بازیکن انجام گردید.

شایان ذکر است تیم صنعت آب وبرق استان با شایستگی تمام مقام قهرمانی این دوره مسابقات را کسب نمود وآقایان محمد فدوی ومرتضی غیرت اللهی از شرکت آبفار یزد در این مسابقات حضور داشتند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران